Van de Medische Commissie


Herstelbevorderende oefeningen na een enkelverstuiking
Tips voor de verzorging van de voeten
Schoeisel voor korfbal
Toepassing van ijs in de sport
Bloedhygiene in de korfbalsport