Zoek op deze site


Gebruik het onderstaande om iets op de Nederlandse Korfbalsite op te zoeken. Omdat pagina's die normaal in een 'frame' staan 'full screen' of in het verkeerde frame kunnen verschijnen in uw beeld kunt u om terug te gaan naar de vorige pagina de "back"-toets van uw browser gebruiken in plaats van de aangegeven 'buttons'.

Zoek naar


Syntax

De combinaties AND, OR, en NOT kunnen in de zoekopdracht worden gebruikt. Voorbeeld:

informatie korfbalclub
vindt de documenten waarin de woorden 'informatie' of 'korfbalclub' zijn terug te vinden.

informatie or korfbalclub
evenals hierboven

informatie and korfbalclub
vindt de documenten waarin de woorden 'informatie' en 'korfbalclub' zijn terug te vinden.

informatie not korfbalclub
vindt het document waarin het woord 'informatie' voorkomt en waarin het woord 'korfbalclub' juist niet voorkomt.

(informatie not korfbalclub)and hoofdbestuur
vindt het document waarin het woord 'hoofdbestuur' voorkomt en het woord 'informatie', maar niet het woord 'korfbalclub'

web*
vindt documenten waarin het alle woorden worden gevonden die starten met 'web'