Literatuur


Het KNKV staat de verenigingen graag bij in adviezen en tips. Het ondersteunen van de verenigingen vormt dan ook het hoofddoel. Een vorm van ondersteuning die het KNKV te bieden heeft, is achtergrondinformatie over verschillende zaken. Zowel in literatuur als praktische pakketten is het een en ander beschikbaar.

1. werkstukken en oefenstof

Dit betreft materiaal dat de aankomende oefenmeesters als werkstuk met een gericht onderwerp hebben gemaakt, zoals training algemeen, techniek/tactiek, methodiek/didactiek, conditie, coaching, medische verzorging en beschouwingen over korfbal.

2. overige literatuur

De bibliotheek bevat tientallen werken van uitgaven, die in het verleden door het KNKV of derden zijn uitgegeven. De literatuurlijst is weergegeven in de brochure ‘Katalogus Korfbaliteratuur’. Deze is gratis verkrijgbaar op het bondsbureau en tevens in te zien op het afdelingsbureau.

3. spreekbeurtpakketten

Speciaal geschikt voor basisscholen. Het pakket bestaat uit een brochure over hoe je een spreekbeurt kunt houden in de klas over korfbal, debrochure vereenvoudigde spelregels, een stripfolder, stickers en een poster.

4. werkstukpakketten

Met name de jeugd uit in de hoogste groepen van het basisonderwijs en de lagere klassen van het voortgezet onderwijs kan met dit pakket uit de voeten. Het werkstukpakket bestaat uit een brochure met daarin de kenmerken van korfbal, een exemplaar van het Nederlands Korfbalblad en stickers.

Zowel het spreekbeurtpakket als het werkstukpakket zijn gratis op het bondsbureau via een antwoordkaartje aan te vragen.

Voor meer informatie:

Monique Tijs-Schilder
tel: (030) 656 63 50
fax: (030) 656 70 25
e-mail
knkv.marketing-communicatie@inter.nl.net