G-korfbal


G-KORFBAL, VOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE HANDICAP...

Het hierboven afgebeelde informatieboekje is op aanvraag te verkrijgen op het bondsbureau te Bunnik. Het maakt deel uit van een uitgebreid informatiepakket, dat u in Bunnik kunt aanvragen bij:

Monique van Basten Batenburg
tel: (030) 656 63 50

fax: (030) 656 70 25
e-mail
knkv.marketing-communicatie@inter.nl.net